Laserové značení a gravírování

ikona laser. technologie

Dodáváme vláknové, Nd:YAG a CO2 lasery pro značení a gravírování různorodé konstrukce dle přání a požadavků zákazníka. Naše lasery jsou vhodné pro značení kovů, keramiky, plastů, kůže, dřeva, textilií, skla atd. Také pro značení a gravírování forem, razníků, razidel, reklamních předmětů atd. - 2D i 3D motivy ve velmi krátkém čase.

Laserové svařování a navařování

Dodáváme vláknové a Nd:YAG lasery pro svařování a navařování forem Lasag, OR laser, Sigma laser a SPI laser. S těmito lasery lze svařovat a navařovat jak drobné součástí, tak i několika set kilové součásti rozdílných tvarů. Lasery dodáváme s vlastní konstrukcí, softwarem a posuvy dle požadavků zákazníka a tvarů součástí ke svařování nebo navařování. Lasery Lasag a SPI se dají použít i na robotech.

Příslušenství laserů

Dodáváme laserové lampy, optiku, ochranné brýle a okna.

Laserové řezání a vrtání

Při řezání se používají tři rozdílné postupy - sublimační řezání, tavné řezání, řezání plamenem. Většinou se používá kombinace všech tří postupů. Při sublimačním řezáním laserem se úběr materiálu děje jeho odpařováním. Při tomto postupu vyžaduje laserový paprsek a jeho zaostření vysokou energetickou hustotu, která dovoluje materiál odpařit. Tím vznikají páry, které jsou vyfukovány proudem řezného plynu. Řezný plyn je buď argon nebo dusík. Tyto plyny zabraňují oxidaci řezaného materiálu. Protože prakticky nevzniká tavenina, vytvářejí se hladké řezné plochy. Tavné řezání laserem vyžaduje menší energii než sublimační řezání, protože se při tomto pracovním postupu materiál jen nataví a inertním plynem vyfouká z řezné spáry. Řezáním plamenem lze dosáhnout mnohem větší rychlosti zpracování. V tomto případě se namísto inertního plynu použije kyslík, při čemž materiál zahřátý nad zápalnou teplotu reaguje silně exotermicky a tím dodává řeznému pochodu energii. V porovnání se sublimačním řezáním je zapotřebí zhruba jen dvacetina energie. Rychlé odstranění par potřebné pro velmi dobrou kvalitu řezu je možné dosáhnout vysokou intenzitou záření s malým průměrem ohniska (<0,200mm).

MIGATRONIC Vysočina

Zdeněk Bukáček
Svařovací technika - migatronic

Jihlavská 1148/16
591 01 Ždár nad Sázavou

Tel.: 724 106 684
Email: zdenek.bukacek@mikrotig.cz